การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
ขณะนี้ปิดการทดสอบระบบแล้ว
ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนจริง วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.01 น.
ระบบจะปิด วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.59 น.